Záruka vrácení peněz na virtuální server

Záruku vrácení peněz Vám poskytujeme 90 dní od vašeho nákupu virtuálního serveru (dále jen služby).

  • Podmínkou pro vrácení peněz je nespokojenost se službami, které jste si objednali, a to z důvodu pravidelných a dokazatelných poruch na straně provozovatele, které měly za následek částečnou, nebo úplnou nefunkčnost.

  • Tato garance se tedy nevztahuje na plánované výpadky, o kterých jsou zákazníci v dostatečném časovém předstihu informováni.

V případě uznání Vaší žádosti o vrácení peněz, Vám budou vráceny peníze za měsíc, ve kterém jste událost oznámili, a za měsíce následující, na které byla služba objednána. Záruka vrácení peněz se tedy vztahuje pouze na období po oznámení události a není možné požadovat vrácení peněz zpětně i za období, které oznámení události předcházelo.